Commissievergaderingen

Maandag 1 februari 2021

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 09:30 - 13:30 uur

Klimaat en Energie (omgezet in een schriftelijk overleg)

Notaoverleg
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 09:30 - 13:30 uur

Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee)

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:30 - 13:30 uur

Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie - 35240

Notaoverleg
Oude zaal

Financiën

Tijd vergadering 10:15 - 12:45 uur

Rondetafelgesprek over corruptie en criminaliteit in de Rotterdamse haven

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 18:30 uur

Preventie (medische-, leefstijl- en infectiepreventie)/verslavingszorg/drugsbeleid

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 19:00 uur

Fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst.

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van het lid Tielen (VVD) uitnodigen minister BZK Ollongren bij AO arbeidsmigratie

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van de leden Van Weyenberg (D66) en Slootweg (CDA) om reactie inzake motie AOW-gat Surinamers

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Overleveringswet (35535)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstel van het lid De Groot mede namens coalitiefracties. om het algemeen overleg Verzamelonderwerpen a.s. donderdag te schrappen

E-mailprocedure
(besloten)