Commissievergaderingen

Dinsdag 6 oktober 2020

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

OVSE PA Autumn Meeting (geannuleerd door de OVSE PA ivm de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus)

Werkbezoek
Geannuleerd San Marino (besloten)

tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 12:30 - 14:30 uur

Tijdelijke Commissie Aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal (besloten)

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

IPU - 12PLUS Virtual Meeting

Vergadering
Vondelingkamer (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

GroentenFruit Huis - Verlaging btw-tarief op groente en fruit (digitaal)

Petitie
Tilanuskamer

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

NZC - petitie "Zorg voor zeevarenden in onze havens"

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:35 - 13:50 uur

Beroepsgroep huisartsenpostchauffeur - plaatsing huisartsenpostchauffeur onder CAO huisartsenzorg i.p.v. taxi CAO (digitaal)

Petitie
Tilanuskamer

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

"Compenseer collegegeld na het coronavirus"

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Platform Handschriftontwikkeling tot aanbieding petitie gekalligrafeerde stuk over bijschrijving van handschrift in Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland (geannuleerd)

Petitie
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Derde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Tentoonstellen Plakkaat van Verlatinghe, Unie van Utrecht en Apologie van Willem van Oranje

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Cultuuronderwijs in het mbo

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 15:30 - 18:00 uur

OVSE PA - Online meeting on behalf of the Office of the OSCE High Commissioner on National Minorities on "Policing in Diverse Societies: principles and Good Practices

Vergadering
On-line (besloten)
Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstel om de technische briefing over de onderzoeksmethodiek en wijze van besluitvorming van het Zorginstituut Nederland te organiseren op aanstaande maandag 12 oktober 2020 van 14:30 tot 15:30 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
K4

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

AIV en CAVV over advies ‘Niet-letale steun aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland UITGESTELD tot nader te bepalen datum

Gesprek
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 17:00 - 17:30 uur

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Zeden (is omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (verplaatst naar 29 oktober 2020)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 17:40 - 18:25 uur

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 18:00 - 19:00 uur

Algemene Rekenkamer - Aandachtspunten bij de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021

Technische briefing
K4 (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 18:30 - 18:45 uur

Extra procedurevergadering - behandeling Pakket Belastingplan 2021

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 18:30 - 21:00 uur

JBZ-raad (asiel- en vreemdelingenbeleid) 8-9 oktober 2020

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal