Inbreng schriftelijk overleg : Wapenexportbeleid

De vergadering is geweest

6 oktober 2020
16:00 uur
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Rapport ‘Het Nederlandse Wapenexportbeleid in 2019’

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Opvolging moties en toezeggingen aangaande het wapenexportbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de motie van het lid Karabulut c.s. over in kaart brengen welke Nederlandse bedrijven betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op moties aangaande het wapenexportbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de nader gewijzigde motie van de leden van Ojik en Sjoerdsma over cybersurveillancetechnologie en exportcontrole (Kamerstuk 35207-27)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nadere invulling wapenexportbeleid Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toetsing aangescherpt wapenexportbeleid Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Qatar

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Indonesië

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Egypte

  Te behandelen:

  Loading data