Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie EZK d.d. 6 oktober 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK d.d. 6 oktober 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
3
Verklaring van bepaalde Europese Regeringen inzake de exploitatiefase van de lanceervoertuigen Ariane, Vega en Sojoez vanaf het Ruimte-centrum in Guyana; Parijs, 4 december 2017

Te behandelen:

4
Afschrift van het koninklijk besluit houdende departementale herindeling met betrekking tot de coördinatie van de uitvoeringswerkzaamheden voortkomende uit richtlijn nr. 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PbEU, L 255)

Te behandelen:

18
Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen over onderzoek en innovatie op 29 september 2020 (Kamerstuk 21501-30-500)

Te behandelen:

21
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) overleggen commissie EZK
25
Stafnotitie werkbezoek Groningen
26
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen
27
Benoeming een tweede rapporteur voor de begroting EZK 2021
34
Voorstel van het lid Agnes Mulder (CDA) inzake een kabinetsreactie op de tussentijdse analyse van de Regionale Energiestrategieën door het PBL, een technische briefing en een rondetafelgesprek

Te behandelen: