Commissievergaderingen

Maandag 21 september 2020

tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Gesprekken TCU

Gesprek
Troelstrazaal (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Videoconference meeting of the Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs

Vergadering
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Toevoegen behandeling Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket bij plenair debat over het derde steunpakket (35542)

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

SER-verkenning 'Zorg voor de Toekomst'

Gesprek
Groen van Prinstererzaal

parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
K4 (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Strafrechtelijke onderwerpen

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

ESB-dossier: 'Accountants doorgelicht' (via videoverbinding)

Petitie
Tilanuskamer

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 17:30 uur

Toekomst accountancy

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Miljoenennota) 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Miljoenennota) 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Macro Economische Verkenningen van het CPB voor 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nationaal Groeifonds

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek vh lid Van der Molen inzake beleidsdoorlichting artikel 11 Studiefinanciering en o.a. het totaalbedrag aan studieschuld

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Agema (PVV) om op korte termijn een kabinetsreactie te ontvangen op draaiboek triage fase 3

E-mailprocedure

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Wetgevingsoverleg en/of rapporteurs Begroting BuHa-OS 2021

E-mailprocedure
(besloten)