Commissievergaderingen

Maandag 3 februari 2020

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van het lid Van Eijs (D66) om het AO Staat van de Volkshuisvesting en Woningmarkt dat gepland staat op 5 februari a.s. uit te stellen met enkele weken i.v.m. de vele (woon)debatten.

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Rondetafelgesprek Ouderdomsregelingen

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging (35263)

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

tijdelijke commissie Digitale toekomst

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Openbaar (op uitnodiging) symposium met Eurocommissaris Margrethe Vestager (Oude Zaal)

Rondetafelgesprek