Wetgevingsoverleg

Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging (35263)

Wetgevingsoverleg: "Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging (35263)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie wetgevingsoverleg Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging (35263) op 3 februari 2020
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 februari 2020, over regels inzake invoering van een tijdelijke mogelijkheid voor experimenten in de rechtspleging (Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging)
Stenogram
Download Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging (35263) (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1