E-mailprocedure

Voorstel van het lid Van Eijs (D66) om het AO Staat van de Volkshuisvesting en Woningmarkt dat gepland staat op 5 februari a.s. uit te stellen met enkele weken i.v.m. de vele (woon)debatten.

E-mailprocedure: "Voorstel van het lid Van Eijs (D66) om het AO Staat van de Volkshuisvesting en Woningmarkt dat gepland staat op 5 februari a.s. uit te stellen met enkele weken i.v.m. de vele (woon)debatten."Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure commissie Binnenlandse Zaken d.d. 3 februari 2020

Agendapunten

1
Voorstel van het lid Van Eijs (D66) om het AO Staat van de Volkshuisvesting en Woningmarkt dat gepland staat op 5 februari a.s. uit te stellen met enkele weken i.v.m. de vele (woon)debatten.

Te behandelen: