Commissievergaderingen

Maandag 26 november 2018

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - EOM Presidential election in Georgia (the 2nd round)

Werkbezoek
Tbilisi, Georgië (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Seminar on the role of national parliaments in implementing standards of the European Convention of Human Rights

Vergadering
Boedapest (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 09:00 - 10:30 uur

RIVM in het kader van vaccinaties

Werkbezoek
Bilthoven, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:00 - 18:30 uur

Water

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 15:00 uur

OCW-begrotingsonderdeel Media (verplaatst naar 3 december)

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 12:00 uur

De Algemene Rekenkamer doet het aanbod voor een vertrouwelijke briefing over het binnenkort te verschijnen rapport van de Algemene Rekenkamer over de wederopbouw van Sint Maarten. Deze briefing zou kunnen plaatsvinden op donderdag 13 december a.s...

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Van Eijs (D66) voor uitstel inbreng verslag Aanvullingswet geluid van 28/11 naar 4/12

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

E-mailprocedure: conceptbrief van het lid Diks aan het Roemeense parlement over militaire mobiliteit

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Initiatiefnota van de leden Middendorp en Verhoeven inzake online identiteit en regie op persoonsgegevens

Notaoverleg
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:30 - 18:30 uur

Initiatiefnota van het lid Van Dam over “Ruimte voor > vertrouwen in > blauw op straat”

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstel Laçin (SP) om VNC uit te nodigen voor rondetafelgesprek veiligheid luchtvaart

E-mailprocedure
(besloten)