Wetgevingsoverleg

Water

Wetgevingsoverleg: "Water"Deze vergadering is geweest
6e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 november 2018, over Water
Convocatie commissieactiviteit
Download 6e herziene convocatie wetgevingsoverleg Water d.d. 26 november
Stenogram
Download Water (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Spreektijden: zie convocatie
2
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019

Details

(voor wat betreft de wateronderwerpen)

Te behandelen:

5
Beantwoording vragen commissie inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (Kamerstuk 35000-J)

Te behandelen:

19
Motie ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

Te behandelen: