Commissievergaderingen

Dinsdag 9 oktober 2018

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 4e deelsessie 2018

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

MIRT-Overzicht 2019

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Stint

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Aanbieding Vliegpact

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

IBW-N tot aanbieding petitie "Passend wonen is het einde van de huurprijsbescherming en een verdere uitholling van de privacy van huurders

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Aanbieding petitie inzake gerechtigheid voor een tot levenslang veroordeelde door Stichting Restore Justice

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

N35 (verplaatst naar 30 oktober)

Petitie
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Impuls voor spoorgoederenvervoer

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Hackatongroep Amsterdam, tot aanbieding petitie m.b.t. lerarentekort

Petitie
Petitie Statenpassage

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Plan Nederland

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Concept regeling EMU-norm 2019-2022 decentrale overheden

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Ontwerp Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Extra procedurevergadering - behandeling Pakket Belastingplan 2019

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Landbouw- en Visserijraad op 15 en 16 oktober 2018

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

VWS-begroting 2019

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 17:00 uur

E-mailprocedure verzoek omzetten algemeen overleg JBZ-raad deel asiel en vreemdelingenbeleid in schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 17:15 - 18:15 uur

Gesprek met DG Begroting van Europese Commissie, de heer Gert Jan Koopman

Gesprek
Klompezaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 18:30 - 22:00 uur

Leven Lang Leren

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal