Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie EZK 9 oktober 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor EZK d.d. 9 oktober 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Verzoek Ambassade van de Islamitische Republiek Iran, namens de ambassadeur, om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
3
Uitnodiging Gemeente Steenwijkerland voor werkbezoek aan Giethoorn en omgeving
4
Aanbod PBL voor technische briefing over rapport ‘Analyse van het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’
5
Verzoek Vereniging Betaalbare Warmte voor de Sniep tot aanbieding petitie "Stop de stadsverwarming en aanleg van te dure WKO-systemen"
22
Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 27 en 28 september 2018 (Kamerstuk 21501-30-440) ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 29 en 30 november 2018

Te behandelen:

28
Verzoek van het lid Alkaya (SP) mede namens het lid Bromet (GroenLinks) om commissie EZK aan te wijzen als volgcommissie op alle onderwerpen die raken aan digitalisering en/of onderdeel uitmaken van de digitaliseringsstrategie (staatssecretaris EZK is coördinerende bewindspersoon op alle digitaliseringsonderwerpen)

Te behandelen:

30
Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden) debatten en geplande algemeen overleggen
34
Voortgangs- en tevredenheidsmeting nieuwe werkwijze commissies