Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

9 oktober 2018
16:30 - 18:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L.I. Diks (GroenLinks)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • L. van Raan (PvdD)
 • T.H.P. Baudet (FVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Verzoek Ambassade van de Islamitische Republiek Iran, namens de ambassadeur, om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

 3. 3

  Uitnodiging Gemeente Steenwijkerland voor werkbezoek aan Giethoorn en omgeving

 4. 4

  Aanbod PBL voor technische briefing over rapport ‘Analyse van het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’

 5. 5

  Verzoek Vereniging Betaalbare Warmte voor de Sniep tot aanbieding petitie "Stop de stadsverwarming en aanleg van te dure WKO-systemen"

 6. 6

  Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming (implementatie Verordening (EU) 2018/302)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over het rapport 'Staat van de sector zout' van SodM

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Analyses Planbureau voor de Leefomgeving en Centraal Planbureau van het voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanpak tenders windenergie op zee 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aantrekken van buitenlandse investeringen in internationaal perspectief

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitwerking Akkoord op Hoofdlijnen met Shell en ExxonMobil

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afhandeling schade door gaswinning in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wettelijke zbo-evaluatie van de Nederlandse Emissieautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Consultatie langetermijnstrategie klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van de informele Energieraad van 18 september 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kabinetsappreciatie voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Nationaal Programma Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Afspraken met de regiobestuurders in Groningen over het vervolg versterkingsoperatie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 27 en 28 september 2018 (Kamerstuk 21501-30-440) ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 29 en 30 november 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken openstelling netwerk Vodafone voor andere aanbieders

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Overzicht titels ADR-rapporten 1e helft 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in tweede kwartaal 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Initiatiefnota van het lid Bruins over ondernemen met een maatschappelijke missie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om een rondetafelgesprek over de lobby rondom Europese Klimaatdoelen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek van het lid Alkaya (SP) mede namens het lid Bromet (GroenLinks) om commissie EZK aan te wijzen als volgcommissie op alle onderwerpen die raken aan digitalisering en/of onderdeel uitmaken van de digitaliseringsstrategie (staatssecretaris EZK is coördinerende bewindspersoon op alle digitaliseringsonderwerpen)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Focus op kosten windenergie op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk XIII) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzoek van het lid Amhaouch (CDA) om het wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek op 1 november 2018 niet te laten doorgaan

  Te behandelen:

  Loading data