Debat geweest
9 oktober 2018 | 16:30 - 18:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie EZK 9 oktober 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor EZK d.d. 9 oktober 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Verzoek Ambassade van de Islamitische Republiek Iran, namens de ambassadeur, om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
3
Uitnodiging Gemeente Steenwijkerland voor werkbezoek aan Giethoorn en omgeving
4
Aanbod PBL voor technische briefing over rapport ‘Analyse van het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’
5
Verzoek Vereniging Betaalbare Warmte voor de Sniep tot aanbieding petitie "Stop de stadsverwarming en aanleg van te dure WKO-systemen"
8
Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet)

Te behandelen:

22
Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 27 en 28 september 2018 (Kamerstuk 21501-30-440) ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 29 en 30 november 2018

Te behandelen:

28
Verzoek van het lid Alkaya (SP) mede namens het lid Bromet (GroenLinks) om commissie EZK aan te wijzen als volgcommissie op alle onderwerpen die raken aan digitalisering en/of onderdeel uitmaken van de digitaliseringsstrategie (staatssecretaris EZK is coördinerende bewindspersoon op alle digitaliseringsonderwerpen)

Te behandelen:

30
Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden) debatten en geplande algemeen overleggen
34
Voortgangs- en tevredenheidsmeting nieuwe werkwijze commissies