Commissievergaderingen

Donderdag 22 juni 2017

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Ad hoc committee to observe the parliamentary elections in Albania

Werkbezoek
Albanië, Tirana (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 09:15 - 10:45 uur

Vervanging onderzeebootcapaciteit

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Resultaten van de verwervingsvoorbereiding (D-fase) van het project ‘Voertuigen 50kN, 100kN, 150kN’

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Pakketbeheer (verplaatst naar 28 juni 2017 i.v.m. plenaire overlap)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Investeren in werk voor kwetsbare groepen

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Tbs en forensische zorg

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Spoor

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Defensie

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Officieren

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Verzoek van het lid Bergkamp (D66) om reactie op het bericht http://nos.nl/artikel/2179365-groningse-ouderen-aangeklaagd-voor-regelen-eigen-maaltijden.html

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Rondetafelgesprek over mestfraude

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Zwangerschap en geboorte

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag 2016 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Discriminatie

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Comptabiliteitswet 2016 en de Wet op de rechterlijke organisatie teneinde een heldere scheiding aan te brengen tussen de begroting van het Ministerie van Veiligheid...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten strekkende tot aanpassing van enkele bepalingen betreffende de uitvoering van bijzondere opsporingsbevoegdheden en tot regeling van enkele bijzondere procedures van strafvorderlijke aard en...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 mei 2017, over de uitspraken van de heer Teeven dat hij heeft bezuinigd op de advocatuur om verstrenging van het...

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Gesprek behandeling Belastingplan 2018 met ministerie van Financiën

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

NAVO Defensie Ministeriële

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

De rol van AFM bij overnamesituaties

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Mobiliteitspakket Europese commissie

Technische briefing
Klompézaal (besloten)