Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

22 juni 2017
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M. Azmani (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • V. Maeijer (PVV)
 • M.J. van Rooijen (50PLUS)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Introductie Harm Buisman

  Besluit: Harm is de nieuwe adjunct-griffier van de commissie. Hij neemt binnenkort binnen de staf de voorbereiding van procedurevergaderingen op zich.
 2. 2

  Update interparlementaire samenwerking EU-transparantie

  Besluit: Het lid Omtzigt zal als spreker over transparantie in EU-besluitvorming optreden in een panel onder de (voorlopige) titel "Hoe de EU dichter tot de burgers te brengen?" dat het Estse voorzitterschap zal organiseren tijdens de plenaire COSAC op 26-28 november 2017. Hij zal met ondersteuning van de commissiestaf een concept position paper in het Engels opstellen dat zal worden geagendeerd op een volgende procedurevergadering.

  Besluit: Schriftelijk te inventariseren of één van de leden interesse heeft om samen met het lid Omtzigt bovengenoemd position paper op te stellen.
 3. 3

  Gezamenlijk overleg met de commissie ESO van de Eerste Kamer

  Besluit: Schriftelijk te inventariseren of voor een gezamenlijk overleg op 4 juli 2017 met de commissie ESO van de Eerste Kamer de voorkeur van de leden uitgaat naar 12:15 tot 13:15, dan wel 18:00-19:00. Of het gesprek op deze dag kan doorgaan hangt ervan af of zowel bij de Tweede als bij de Eerste Kamer voldoende leden beschikbaar zijn. Lukt het niet om het gesprek op 4 juli te plannen, dan zal het opnieuw worden geagendeerd bij de volgende procedurevergadering.
 4. 4

  Videoconferentie met Duitse Bondsdag

  Besluit: Omdat het vanwege de drukke laatste zittingsweken van de Kamer en van de Bondsdag vlak voor het zomerreces en de Duitse verkiezingen niet gelukt is een geschikte datum te vinden voor een videoconferentie voor het reces, zal na de Duitse verkiezingen opnieuw getracht worden een commissie-werkbezoek aan Berlijn te plannen.
 5. 5

  Subsidiariteitstoets commissie VWS bij het EU-voorstel: Verordening Europees Solidariteitskorps COM (2017) 262

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Behandelvoorbehoud commissie IenM d.d. 13 juni 2017 over vijf voorstellen uit het EU-mobiliteitspakket COM(2017) 275, 277, 278, 280, en 281.

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Verslag Raad Algemene Zaken, art. 50 van 22 mei 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Geannoteerde agenda informele ministersbijeenkomst Cohesiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toestemming voor een technische briefing over een voorstel van de Europese Commissie inzake wijziging van de comitologieprocedure COM (2017) 85

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie inzake het geplande werkbezoek aan Brussel op 25 en 26 juni 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele ministersbijeenkomst Cohesiebeleid op 8 en 9 juni 2017 (Kamerstuk 21501-08-679)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 20 juni 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Cijfermatig overzicht van de financiële verplichtingen van Nederland ten opzichte van de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Geannoteerde agenda Europese Raad van 22 en 23 juni 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie inzake een technische briefing in het kader van het inkomende Ests EU-Voorzitterschap

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken werkbezoek Brussel 25-26 juni 2017

  Besluit: De delegatie is vastgesteld. Deze zal bestaan uit de leden Mulder (VVD), Verhoeven (D66), Van Ojik (CDA) en Baudet (FvD), met het lid Mulder (VVD) als delegatieleider.

   
 20. 20

  Stand van zaken werkbezoek Europol Den Haag op maandag 3 juli, 15.00-17.30u

  Besluit: De delegatie is vastgesteld met voorzitter Azmani als delegatieleider. De delegatie bestaat verder uit de leden: Mulder (VVD), Bisschop (SGP), Groothuizen (D66), Verhoeven (D66), Omtzigt (CDA), Van Rooijen (50Plus) en, onder voorbehoud, Maeijer (PVV). Elk deelnemend Kamerlid kan zich laten vergezellen door maximaal twee fractiemedewerkers.
   
 21. 21

  Verslag van de Zitting 2017 (tweede deel) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de tweede helft van 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  Aan minister Buza - Verzoek om steun door EU aan Zweden inzake een diplomatiek geschil met Saoedi-Arabië  06-04-2017
  Aan minister Buza - Kabinetsreactie mbt geuite corruptiebeschuldigingen zoals vermeld in Verslag Zitting (eerste deel) en voorgenomen inzet Comité van Ministers van de Raad van Europa 21-04-2017
  Aan minister Buza - Verzoek om stand van zaken met betrekking tot toegang Delegates Portal à EU27 11-05-2017

  Besluit: Er wordt een rappelbrief gestuurd aan de minister van Buitenlandse Zaken inzake de brief Verzoek om steun door EU aan Zweden inzake een diplomatiek geschil met Saoedi-Arabië. 
 24. 24

  Lijst met EU-Voorstellen week 21 t/m 24 (24 mei t/m 14 juni 2017)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Planning van voorbereiding Raad Algemene Zaken september t/m december 2017

  - Maandag 10 juli 12:00 - inbreng SO RAZ dd 18 juli 2017
  - Woensdag 13 september 14:00 - 16:00 uur AO RAZ dd 19 september 2017
  - Woensdag 8 november 16:00 - 18:00 uur AO RAZ dd 14 november 2017 
  - Donderdag 9 november 12:00 inbreng SO RAZ/Cohesiebeleid dd 15 november 2017

  Besluit: Overlegdata Raad Algemene Zaken zijn vastgesteld als hierboven. De inbrengdatum voor het SO RAZ dd 18 juli is hiermee een dag vervroegd, waarbij het ministerie verzocht wordt om de antwoorden uiterlijk woensdag 12 juli 2017 te 12.00 uur toe te sturen.  
    
 26. 26

  Raad Algemene Zaken d.d. 17 oktober 2017 en Raad Algemene Zaken dd 12 december 2017

  Besluit: De planning van de AO's voor deze raden opnieuw agenderen tijdens de procedurevergadering van 7 september 2017.
 27. 27

  Data procedurevergaderingen september t/m december 2017

  07-09-2017 11.30 - 12.30 procedurevergadering
  28-09-2017 11.30 - 12.30 procedurevergadering
  12-10-2017 11.30 - 12.30 procedurevergadering
  02-11-2017 11.30 - 12.30 procedurevergadering
  23-11-2017 11.30 - 12.30 procedurevergadering
  14-12-2017 11.30 - 12.30 procedurevergadering

  Besluit: Data zijn procedurevergaderingen vastgesteld.
 28. 28

  Commissie agenda

  25/26-06-2017: werkbezoek aan Brussel
  03-07-2017 15:30-17:00 werkbezoek aan Europol
  03-07-2017 om 12:00 uur inbreng SO Meerjarig Financieel Kader
  06-07-2017 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  09/10-07-2017 voorzitters COSAC te Tallinn
  10-07-2017 om 12:00 uur  inbreng SO RAZ dd 18 juli 2017
  07-09-2017 11.30 - 12.30 procedurevergadering
  13-09-2017 14:00 - 16:00 uur AO RAZ dd 19 september 2017
  28-09-2017 11.30 - 12.30 procedurevergadering
  12-10-2017 11.30 - 12.30 procedurevergadering
  02-11-2017 11.30 - 12.30 procedurevergadering
  02-11-2017 14:00 - 17:00 AO EU-Informatievoorziening
  8-11-2017 16:00 - 18:00 uur AO RAZ dd 14 november 2017 
  9-11-2017 om 12:00 uur inbreng SO RAZ/Cohesiebeleid dd 15 november
  23-11-2017 11.30 - 12.30 procedurevergadering
  26/28-11-2017 plenaire COSAC te Tallinn
  14-12-2017 11.30 - 12.30 procedurevergadering


  Besluit: Ter informatie.

   
 29. 29

  Transparantie van EU-besluitvorming

  Het lid Omtzigt meldt dat het niet gelukt is om voor het zomerreces een afspraak te plannen met de parlementair advocaat en de Commissie Meijers. Dit wordt nu na het zomerreces.