Algemeen overleg : Zwangerschap en geboorte

De vergadering is geweest

22 juni 2017
13:30 - 16:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.J. van Rijn
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • V.A. Bergkamp (D66)
 • C.J.E. Kooiman (SP)
 • K. Gerbrands (PVV)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • F.M. Arissen (PvdD)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Preventie van roken vóór, tijdens en na de zwangerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Afschrift brief aan gemeenten mbt concentratie geboortezorg Franciscus Gasthuis en Vlietland

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  IGZ rapport "Van donor tot donorkind: ketenzorg en registratiesystematiek in de huidige Nederlandse fertiliteitsklinieken op orde"

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Zorg rond onbedoelde (tiener)zwangerschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de brief van het Zorginstituut Nederland over "Afschaffen eigen betaling bij poliklinische bevalling zonder indicatie"

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (Voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit algemeen overleg.)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg Zwangerschap en Geboorte van 23 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Vitamine K bij zuigelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op Zwartboek zwangerschap en geboorte

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken rond zwangerschap en geboorte

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onderbrengen van het archief van voormalig spermabank MC Bijdorp

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Zorg bij onbedoelde zwangerschappen

  Te behandelen:

  Loading data