Commissievergaderingen

Maandag 23 mei 2016

Defensie

Tijd vergadering 09:30 - 15:30 uur

Opleidings- Trainings- en Kenniscentrum KMar te Apeldoorn

Werkbezoek
Apeldoorn (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voortgang verbeteringen kwaliteit onderwijs Caribisch Nederland

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek Van Laar om brief minister BZK over de uitvoering van de motie met nummer 34 300 – IV, nr. 38

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Lodders (VVD) de staatssecretaris van Economische Zaken om een reactie te verzoeken op het bericht dat de stemming over de goedkeuring van het middel glyfosaat in een patstelling is geëindigd

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Informele Landbouw- en Visserijraad op 30 en 31 mei 2016 - is omgezet in een algemeen overleg op 25 mei 2016, van 12.00 tot 13.30 uur

Inbreng schriftelijk overleg
Geannuleerd