Inbreng schriftelijk overleg : Informele Landbouw- en Visserijraad op 30 en 31 mei 2016 - is omgezet in een algemeen overleg op 25 mei 2016, van 12.00 tot 13.30 uur

De vergadering is geannuleerd

23 mei 2016
15:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(schriftelijk overleg wordt omgezet in algemeen overleg op 25 mei 2015, van 12.00 tot 13.30 uur) 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Indien u naar aanleiding van het schriftelijk overleg informele Landbouw- en Visserijraad een VSO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Raad op 30 en 31 mei 2016 dan dient u daartoe een vooraankondiging te doen tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 24 mei 2016

  2. 2

    (Nog te ontvangen) geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad op 30 en 31 mei 2016

  3. 3

    (Nog te ontvangen) verslag van de Landbouw- en Visserijraad d.d. 17 mei 2016