E-mailprocedure : Verzoek van het lid Lodders (VVD) de staatssecretaris van Economische Zaken om een reactie te verzoeken op het bericht dat de stemming over de goedkeuring van het middel glyfosaat in een patstelling is geëindigd

De vergadering is geweest

23 mei 2016
12:00 uur
Geachte leden van de vaste commissie voor Economische Zaken,
 
Hierbij leg ik u onderstaand verzoek voor van het lid Lodders (VVD) om de staatssecretaris van Economische Zaken om een reactie te verzoeken op het bericht dat de stemming over de goedkeuring van het middel glyfosaat in een patstelling is geëindigd en om in de reactie in het bijzonder in te gaan op de berichtgeving dat Nederland nog niet duidelijk een positie heeft ingenomen. Het verzoek is om de brief te ontvangen voorafgaand aan het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op woensdag 25 mei 2016 van 12:00 tot 13:30 uur.

Ik verzoek u mij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk maandag 23 mei 2016 om 12:00 uur te laten weten of u met dit voorstel kunt instemmen (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen*.

Met vriendelijke groet,
 
Renée Konings
Adjunct-griffier Vaste commissie voor Economische Zaken
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
***

Beste Renée,

Namens Helma Lodders wil ik het volgende verzoek doen.
Een reactie van de staatssecretaris van Economische Zaken op het bericht (zie hieronder) dat de stemming over de goedkeuring van glyfosaat in een patstelling is geëindigd.
Met daarbij in het bijzonder de vraag te reageren op de berichtgeving dat Nederland nog niet duidelijk een positie heeft ingenomen. Dit ook in het licht van de brief van de staatssecretaris van 13 mei jl. (Kamerstuknummer 2016D19442).
 
Graag zouden we deze reactie voor het AO LV-raad van 25 mei willen ontvangen.

Met vriendelijke groet,
 
Job Warners
 
EU glyphosate debate ends in stalemate

-- By Giulia Paravicini
5/19/16, 1:23 PM CET
The two-day meeting of the EU Standing Plant Animal Food and Feed Committee ended with no vote over renewing the controversial pesticide glyphosate, ending months of negotiations between the Commission and member countries in a deadlock.
There was “no vote since we could not reach a qualified majority,” a source present at the meeting told POLITICO.
The stalemate throws into question the future in Europe of the world’s most widely used weedkiller, created and sold by Monsanto under the brand name Roundup, and others.
The Commission is facing a June 30 deadline on whether to renew marketing authorization for the pesticide. If not, after a six-month grace period, countries would be obliged to pull it from the market.
There are several options for what comes next, including going to an appeals committee.
This panel functions like the other comitology committees, made up of EU countries’ representatives, chaired by the Commission and using the same voting rules.
After the appeals committee, the whole dossier is handed over to the College of Commissioners. This procedure normally takes a maximum of six weeks, which implies that a deal could be reached by June 30.
As of yesterday evening, six member countries were still uncertain on their position: Germany, Italy, Slovakia, Austria, Portugal and the Netherlands, according to a source close to the talks.
Also as of that time, 19 countries were in favor of renewal. France was against and Italy seemed to lean towards a no as well. Sweden and Luxembourg leaned towards abstention and Austria and Slovakia “did not take any position.”
 
 
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Lodders de staatssecretaris van Economische Zaken een reactie te vragen op het bericht dat de stemming over de goedkeuring van glyfosaat in een patstelling is geëindigd

    Te behandelen:

    Loading data