Commissievergaderingen

Maandag 7 maart 2016

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:30 - 13:00 uur

Werkbezoek UWV

Werkbezoek
Den Haag (besloten)

tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip

Tijd vergadering 10:00 - 16:00 uur

Commissiebijeenkomst

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek lid Voortman om toezending rapportage baanafspraak

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Triloogfase herziening van de IORP-richtlijn (33931-11)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 15:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Meerderheidsverzoek van de leden Dikkers (PvdA) en Lodders (VVD) om het algemeen overleg Mestbeleid uit te stellen tot na het debat over de situatie in de melkveehouderij.

E-mailprocedure
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 15:15 - 18:15 uur

Initiatiefnota van de leden Van Laar en Kerstens: “Eerlijk werk wereldwijd”

Notaoverleg
Thorbeckezaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Initiatiefnota van de leden Van Laar en Kerstens: “Eerlijk werk wereldwijd” (is verplaatst naar 15.15 uur)

Notaoverleg
(verplaatst)