Commissievergaderingen

Woensdag 25 juni 2014

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa, 3e deelsessie, Straatsburg

Vergadering
ja (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO PA, Sub-Committee on Transatlantic Defence and Security Co-operation, Pristina

Werkbezoek
ja (besloten)

tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Vergadering geannuleerd

Procedurevergadering
Geannuleerd (besloten)

parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Tijd vergadering 09:30 - 11:30 uur

Mw. A. Bertram

Verhoor
Enquêtezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Handhaving

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Digitale overheid

Algemeen overleg
Aletta Jacobszaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Tbs (verplaatst naar 10 september 2014).

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Bouwregelgeving (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:15 - 11:00 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Klompézaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:30 - 13:00 uur

Brede agenda Belastingdienst

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 11:00 - 15:30 uur

Dierenwelzijn - is verplaatst naar 3 juli 2014, van 11.00-15.30 uur

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 11:00 - 11:15 uur

Besloten procedurevergadering - voorbereiding parlementaire dimensie Nederlands EU-voorzitterschap 2016 (heeft geen doorgang gevonden)

Procedurevergadering
Geannuleerd (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Toelichting antwoorden schriftelijke vragen

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Tijd vergadering 11:30 - 14:00 uur

Dhr. V. Schaap

Verhoor
Enquêtezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

'Toetsing van geloofwaardigheid van bekeringen bij asielzaken'

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Arbeidsongeschiktheid

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Dienstverlening aan huis (verplaatst naar 11 september 2014)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Wet open overheid (TK 33328) (verplaatst naar 3 september 2014)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Verkoopplannen REAAL N.V. en ASR Nederland N.V.

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

NADER - Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) - 33891 (verplaatst naar 24 juni 2014)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Tijd vergadering 14:00 - 23:59 uur

Dhr. J. van der Moolen

Verhoor
Enquêtezaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Luchthaven Lelystad

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgang veranderprogramma SVB Tien (26448-514)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nadere informatie ontwerpbesluit wijziging Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Briefing ARK rapport over Jaarverslag 2013 BuZa en BuHa-OS

Technische briefing
Marcus Bakkerkamer (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Mensenhandel (verplaatst naar 3 september 2014)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Noordpoololie IS TOT NADER ORDER UITGESTELD

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Jaarverslagen, verantwoordingsstukken Ministerie van Economische Zaken 2013, onderdeel Economie en Innovatie

Wetgevingsoverleg
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Jaarverslagen, verantwoordingsstukken 2013 Landbouw en Visserij - is verplaatst naar 24 juni 2014, van 19.00 tot 21.00 uur

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 18:30 - 20:30 uur

Jaarverslagen, verantwoordingsstukken Ministerie van Economische Zaken 2013, onderdeel Economie en Innovatie

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)