Commissievergaderingen

Woensdag 7 november 2012

tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Vergadering (geannuleerd)

Procedurevergadering
Geannuleerd (besloten)

tijdelijke commissie Huizenprijzen

Tijd vergadering 09:00 - 10:30 uur

Vergadering (verplaatst naar 8 november)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

IMG 2011

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Besluit van 22 oktober 2012 tot wijziging van het Formatiebesluit W.V.O. in verband met het budgetteren van de bekostiging van leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs en van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met een technische...

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Arbeidsmobiliteit (arbeidsmarktbeleid) (verplaatst naar 21 november 2012)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 11:15 - 12:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 11:30 - 13:30 uur

Gesprek met de heer Alders over de Alderstafel Schiphol

Gesprek
Klompezaal (besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Reactie op de motie Bashir over de periodieke herkeuringen voor het rijbewijs (29398, nr 330)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Tijd vergadering 12:30 - 13:45 uur

Lunchgesprek met de hoofdeconoom van de OESO, tevens plaatsvervangend Secretaris-Generaal, Prof. Dr. P.C. Padoan

Gesprek
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Europese Rekenkamer over haar jaarverslag 2011

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Verzamel algemeen overleg Telecommunicatie is tot nader order uitgesteld.

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Feitelijke vragen aan de Regering en aan de Algemene Rekenkamer (ARK) over het rapport handhaving Europese regels voor afvaltransport en de vooropname 2012, Factsheet over export van afval

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

algemene commissie Jeugdzorg

Tijd vergadering 14:30 - 15:00 uur

Procedurevergadering (tot nader order uitgesteld)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 14:45 - 17:15 uur

Eurogroep/Ecofin Raad; Begrotingsraad (Let op: gewijzigd tijdstip!)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 16:30 uur

Procedurevergadering !!! Afwijkend tijdstip !!!

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

EU-voorstel: Verordening statuut en financiering Europese politieke partijen en stichtingen (wordt verplaatst naar 11 december 2012)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal