Commissievergaderingen

Woensdag 8 september 2010

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 10:30 uur

Delegatieoverleg werkbezoek Brussel (alleen voor delegatieleden)

Gesprek
van Someren-Downerzaal (besloten)

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

BES Belastingwetgeving

Hoorzitting
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:45 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering 10:15 - 11:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Dreeskamer (besloten)

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering VW

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Diverse onderwerpen CO2-opslag (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering VROM

Procedurevergadering
Statenlokaal

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met het verankeren op het niveau van wet in formele zin van het verbod tot privatisering van netten en netbeheerders (32 470)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 12:30 - 12:45 uur

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 20:30 uur

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 15:00 uur

EU-Raad Buitenlandse Zaken (Handelspolitiek)

Algemeen overleg
van Someren-Downerzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving) (32421)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar (32430)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Gebiedsontwikkeling Twente

Inbreng feitelijke vragen

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 14:15 - 16:15 uur

Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) (31832) (Zal geen doorgang vinden)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 15:00 - 17:30 uur

VWA (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Bouwstenenadvies EBN en Gasunie en CCS in Noord-Nederland (tijdstip gewijzigd; vindt nu plaats van 11.00 - 13.00 uur)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal