Commissievergaderingen

Dinsdag 13 april 2010

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorhang besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de wijziging van enkele bedragen van het leerlinggebonden budget

Inbreng schriftelijk overleg

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Huurprijzen bij monumentale woningen

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Geannoteerde agenda informele Gezondheidsraad 22-23 april 2010 en Geannoteerde agenda informele EU bijeenkomst van sportministers 20-21 april 2010

Inbreng schriftelijk overleg

Justitie

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Opvang van op straat gezette vreemdelingen

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Stichting Inspraakorgaan Turken In Nederland (IOT) - aanbieding van boekje 'Gescheiden gezinnen' over het Nederlandse beleid inzake gezinshereniging

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

aanbieding boek Birma

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Stichting De Noordzee biedt aan de petitie "Geef de bruinvis een stem"

Petitie

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Extra procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Statenlokaal

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

aanbieding stedelijke woonvisie en gebiedsvisie

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Aanbieding door de MBO-raad van een onderzoek uitgevoerd naar de bekostiging in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs van leerlingen in de zogenoemde apc-gebieden (armoedeprobleemcumulatiegebieden)

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

Overgangsregeling Kapitaallasten

Technische briefing
Statenlokaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Arbeidsmarktbeleid (verplaatst naar 15 april 2010)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 16:00 - 18:30 uur

Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen

Algemeen overleg
Troelstrazaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 16:15 - 17:15 uur

Algemene Rekenkamer - Subsidieregelingen MEP en SDE

Technische briefing
Marcus Bakkerkamer (besloten)