Algemeen overleg : Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen

De vergadering is geweest

13 april 2010
16:00 - 18:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Herziene agenda i.v.m.:
- algemeen overleg begint om 16.00 uur of zoveel later als het plenaire debat (Voorstel van de leden Van der Ham en Van Gent tot wijziging van het Reglement van Orde (kabinets(in)formateurs) (30 698) is afgelopen
- aanvulling agendapunt *)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.Th.B. Bijleveld-Schouten
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • L.J. Griffith (VVD)
 • N. Azough (GroenLinks)
 • P. Kalma (PvdA)
 • E.W. Anker (ChristenUnie)
 • M.L. de Pater-van der Meer (CDA)
 • H. Brinkman (PVV)
 • H. van Leeuwen (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen 2010

  Te behandelen:

  Loading data