Commissievergaderingen

Vrijdag 19 april 2024

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 2de deelsessie 2024

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Gemeente Den Haag - Arbeidsmigratie

Werkbezoek
Den Haag (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het Litouwse parlement m.b.t. oproep om “Russische wet” uit het Georgische parlement in te trekken

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] - Voorstel van het lid Inge van Dijk (CDA) tot uitstel van het CD Financiële Markten op donderdag 25 april

E-mailprocedure

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 17:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel Van Campen (VVD) en Flach (SGP) om de minister van LNV om een reactie te verzoeken

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 17:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel Kostic (PvdD) om de minister van LNV om een reactie te verzoeken mbt mediabericht over Renure

E-mailprocedure
(besloten)