Commissievergaderingen

Donderdag 30 november 2017

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Spoor (samengevoegd met AO ERMTS/Spoorveiligheid en verplaatst naar 31 januari)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

EU-Gezondheidsraad d.d. 8 december 2017

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 7 december 2017

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 10:30 uur

Verkiezing van een voorzitter en ondervoorzitter van de commissie OCW

Constituerende vergadering
Klompezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:30 - 11:15 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek van het lid Marijnissen (SP) reactie minister - rapport inzake personeelstekorten in de zorg

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Yair Lapid, Israëlisch parlementslid

Bijzondere procedure
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Algemene Rekenkamer over aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het ministerie van OCW

Gesprek
Klompezaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 12:00 - 12:45 uur

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Schulden

Vergadering
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Kunststofketen en zwerfafval

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Autoriteit Consument en Markt - Herziening van de Warmtewet

Technische briefing
Klompézaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op verzoek commissie over de brief van Universiteit Maastricht n.a.v. het besluit over vermijding van dubbele belasting door toepassing van de vrijstellingsmethode voor bepaalde inkomsten uit dienstbetrekking onder belastingverdragen met Golfstaten

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Ontvangst regiodirecteur van UNICEF voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika

Bijzondere procedure
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie - 34815

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

OVSE

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport aanbestedingsprocedure Broedkamer Belastingdienst

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum - 34694

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van de groep ‘Innovatief uit de Knel’ voor om voorafgaand aan de begrotingsbehandeling LNV een petitie aan te mogen bieden over het fosfaatrechtenstelsel op 5 december 2017.

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 16:30 - 19:00 uur

Verzoek Buma/Stemra e.a. tot aanbieding rapport m.b.t. specifieke situatie van professionele componisten in Nederland (in Nieuwspoort)

Gesprek
Extern

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van het lid Weverling (VVD) om in de week van 5-7 december 2017 het AO post in te plannen

E-mailprocedure
(besloten)