Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Bijlage
Download Schriftelijke overleggen etc. openstaand 171121
Bijlage
Download 171129_totaaloverzicht_openstaande_toezeggingen
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering op 30 november 2017
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 30-11-2017
Brief lid / fractie
Download Verzoek kabinetsreactie op bericht 'Richting een Europese onderwijsruimte in 2025'

Deelnemers


Agendapunten

4
Aanbieding advies 'Cultuur voor stad, land en regio. De rol van stedelijke regio's in het cultuurbestel' van Raad voor Cultuur
5
Aanbieding advies 'De balans, de behoefte. Pleidooi voor een integraal, inclusief muziekbeleid' van Raad voor Cultuur
9
Aanbieding advies 'Toekomstgericht beroepsonderwijs deel 2, voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs' van SER
17
Besluit van 13 november 2017 houdende wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het primair en voortgezet onderwijs voor Europees en Caribisch Nederland in verband met enkele wetstechnische verbeteringen

Te behandelen:

23
Lijst nieuwe EU-voorstellen OCW 28 oktober 24 november 2017
27
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (ter informatie)

Details

22. Dertigledendebat over de ranglijst van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland is gedaald naar de 32de plaats (Voortman)
      (minister OCW)
25. Dertigledendebat over de uitkomsten van het overleg met leraren (Van den Hul) (minister BVO en Media)
26. Dertigledendebat over burgerschapsonderwijs en maatschappijleer (Kuzu) (minister BVO en Media)
28
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

 • 27-11-2017 11.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg OCW-begroting onderdeel Media OCWGepland
 • 28-11-2017 13.45 - 14.00 Petitie Aanbieding manifest door VO in Actie en het LAKS met betrekking tot het voortgezet onderwijs
 • 28-11-2017 16.30 - 19.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek aanpassingsvermogen van het mbo-curriculum
 • 29-11-2017 10.00 - 11.00 Gesprek Kennismakingsgesprek met Stichting van het Onderwijs
 • 30-11-2017 10.15 - 11.15 Constituerende vergadering Verkiezing van een voorzitter en ondervoorzitter van de commissie OCW
 • 30-11-2017 10.30 - 11.15 Procedurevergadering Procedures en brieven
 • 30-11-2017 11.15 - 12.15 Gesprek Algemene Rekenkamer over aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van ministerie OCW
 • 30-11-2017 16.30 - 19.00 Gesprek Buma/Stemra e.a. aanbieding rapport m.b.t. specifieke situatie van professionele componisten
 • 05-12-2017 13.30 - 13.45 Petitie WOinActie tot aanbieding petitie "Er moet meer geld naar wetenschappelijke onderwijs"
 • 05-12-2017 13.45 - 14.00 Petitie Halvering collegegelden (eerstejaars-)studenten namens de Landelijke Studentenvakbond en Sara van Dinther
 • 07-12-2017 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 • 12-12-2017 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie
 • 13-12-2017 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Sociale veiligheid in en rond scholen
 • 13-12-2017 13.00 - 16.00 Algemeen overleg MBO
 • 14-12-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering Procedures en brieven
 • 21-12-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering Procedures en brieven (onder voorbehoud)
 
29
Activiteiten in het kader van Versterking Kennispositie van de Kamer