Commissievergaderingen

Donderdag 30 juni 2016

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Sportbeleid

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015 (Wordt schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Landelijk Beeld Jaarwisseling 2015-2016 (verplaatst naar 7 september 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Eindtoets basisonderwijs (AO geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Defensie

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

DBBO ouderenregeling

Bijzondere procedure
Klompezaal

contactgroep Frankrijk

Tijd vergadering 12:00 - 13:30 uur

Ontvangst delegatie Groupe d'amitié van de Franse Assemblée Nationale

Gesprek
Stadhouderskamer (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel werkbezoek aan FIOD en inventarisatie

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 14:30 uur

Nationale ombudsman, ARK en WRR - Schuldhulpverlening

Gesprek
Groen van Prinstererzaal (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Jeugdhulp

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Actieagenda Schiphol

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitvoering van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Implementatiewet toegang basisbetaalrekening

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het Zvw-pgb - 34233-68

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Internationaal Cultuurbeleid

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit houdende de wijziging van de Subsidieregeling donatie bij leven i.v.m. de verlenging van de werkingsduur en actualisering - 28140-94

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Conceptregeling houdende de wijziging van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II i.v.m. met verlenging van de werkingsduur en actualisering - 29282-252

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Geschilbeslechting zorgcontractering - 29689-717

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek lid Bashir om brief over sloop huizen Rotterdam-Zuid

E-mailprocedure
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Textiel verplaatst naar 6 juli

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding ontwerpbesluit houdende de wijziging van de Regeling palliatieve terminale zorg in verband met de verlenging van de werkingsduur en actualisering - 29509-62

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:30 - 16:30 uur

Marktwerking en mededinging

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Mestbeleid (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek om de vertrouwelijkheid van de brief van de commissie (inzake de IORP-richtlijn) aan de stas. SZW op te heffen

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Digitale infrastructuur

Inbreng schriftelijk overleg

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal