Algemeen overleg

Seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk

Algemeen overleg: "Seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 juni 2016, over Seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie algemeen overleg Seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk op 30 juni 2016

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

5
Aanbieding van de uitkomsten van de tussenevaluatie van de subsidieverstrekking aan organisaties die slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Rooms Katholieke Kerk en binnen instellingen voor jeugdhulp en pleegzorg ondersteunen

Te behandelen: