Commissievergaderingen

Dinsdag 28 oktober 2014

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Deltaprogramma 2015 (verplaatst naar 14 oktober 2014)

Inbreng feitelijke vragen
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

MIRT-projectenboek 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015 (verplaatst naar 14 oktober 2014)

Inbreng feitelijke vragen
(verplaatst)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Aanbieding petitie door de SP Amsterdam Meldpunt 'mijn huur is te duur'

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Kids Climate Conference 2014 en de Klimaatbundel

Petitie
Petitie Statenpassage

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Aanbieding Burgerinitiatief "Stop het project Buijtenland nu" door de actiegroep De Polderkinderen

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Concept wijziging Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000 in verband met netto pensioen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 16:00 - 17:15 uur

Procedurevergadering verplaatst naar 30 oktober 2014, om 10.00 uur.

Procedurevergadering
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Notitie reikwijdte en detailniveau planMER Schaliegas

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Procedurevergadering cie. Wonen en Rijksdienst

Procedurevergadering
Klompezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Extra-procedurevergadering inzake nota n.a.v. verslag wetsvoorstel Studievoorschot hoger onderwijs, aansluitend aan de stemmingen.

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

Veilige publieke taak

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal