Procedurevergadering : Procedurevergadering cie. Wonen en Rijksdienst

De vergadering is geweest

28 oktober 2014
16:00 - 17:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  S. de Rouwe (CDA)
 • J.S. Monasch (PvdA)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • S. Karabulut (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitkomsten aanvullend onderzoek naar aanleiding van het rapport “Toezicht op presteren woningcorporaties”

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek van de vaste commissie Wonen en Rijksdienst over de vigerende verkoopregels in relatie tot de woningen van Vestia

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie inzake de berichtgeving over het stimuleren en wegnemen van (financiële-) barrières bij het oprichten van nieuwe kleinschalige woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding van de “Staat van de Woningmarkt; jaarrapportage 2014”

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toezegging Algemeen Overleg Bouwregelgeving van 9 september 2014 over de veiligheid van roestvaststaal in zwembaden

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen in verband met het aansluiten van zelfstandige bestuursorganen op de rijksinfrastructuur en enkele technische aanpassingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie voor Wonen en Rijksdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voorstel van het CDA voor het organiseren van een ontbijtbijeenkomst inzake Bouwsparen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Agenda AO Antikraak en leegstandsbeheer d.d. 19 november 2014

  Besluit: Er wordt nagegaan wannneer de aangekondigde rapporten naar de Kamer worden gestuurd. 
   
 13. 13

  Wijziging aanvangstijd algemeen overleg Langer Zelfstandig wonen d.d. 06 november 2014

  Besluit: de commissie stemt in met het voorstel om het aanvangstijdstip van het algemeen overleg Langer Zelfstandig wonen d.d. 6 november 2014 te wijzigen van 10.00 uur naar 10.30 uur.