Commissievergaderingen

Donderdag 28 april 2022

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 2e deelsessie 2022

Werkbezoek
Strasbourg (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Verenigde Staten

Werkbezoek
VS (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Visit of the Defence and Security Committee (DSC)

Werkbezoek
Dallas en Washington DC (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Extra Eurogroep over de bankenunie d.d. 3 mei 2022

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek tot aanbieding petitie 'Stop het korten op pensioenen en ga indexeren' op 10 mei 2022

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Handhavingsbesluit Autoriteit Persoonsgegevens FSV

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Derogatie van de Nitraatrichtlijn

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek gesprek parlementariërs Kameroen

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 18:30 uur

E-mailprocedure: Spoedvraag over een tanker met Russische olie die morgen in Rotterdam aankomt na in Zweden te zijn geweigerd

E-mailprocedure
(besloten)