Commissievergaderingen

Dinsdag 27 september 2022

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

[GEANNULEERD] Besloten technische briefing door de Algemene Rekenkamer over strategische voorraden van het Rijk

Technische briefing
Geannuleerd (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 09:00 - 18:00 uur

Interparlementair Koninkrijksoverleg

Vergadering

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Women Inc. - menstruatie en hormoon gerelateerde aandoeningen

Petitie
Petitie Statenpassage

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

"Twaalf maanden bevallingsverlof"

Petitie
Petitie Statenpassage

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Grootouders voor het Klimaat tot aanbieding petitie m.b.t. aanpak klimaatcrisis

Petitie
Petitie Statenpassage

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Aanbieding manifest voor de bescherming van recreanten met een vaste standplaats

Petitie
Petitie Statenpassage

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 14:00 - 19:00 uur

Harry van der Meijden

Verhoor
Enquêtezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Bijeenkomst rapporteurs Begrotingsonderzoek

Vergadering
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Verordening herziening Financieel Reglement

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Klompézaal

Financiën

Tijd vergadering 16:30 - 23:00 uur

Wet Hersteloperatie Toeslagen

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Monitoring van het nieuwe stelsel voor tolken en vertalers (zal geen doorgang vinden)

Technische briefing
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 16:45 - 17:45 uur

Delegatie onderwijscommissie van de Landtag Saksen-Anhalt (o.m. inzake onderwijs en Corona)

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 17:00 - 19:30 uur

Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel (verplaatst i.v.m. nieuwe datum Raad)

Commissiedebat
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Overleg rapporteurs en staf VWS

Gesprek
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Taskforce verbetering financieel beheer en financieel beheer ministeries

Technische briefing
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 17:30 - 20:45 uur

Programma van eisen (PvE) voor de hoofdrailnetconcessie (HRN)

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 17:30 - 20:30 uur

Programma van eisen (PvE) voor de hoofdrailnetconcessie (HRN) - verplaatst naar 11 oktober 2022

Commissiedebat
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 18:00 - 19:00 uur

Begrotingen Defensie (geannuleerd i.v.m. onvoldoende aanmeldingen)

Technische briefing
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 18:00 uur

[SPOED E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Leijten (SP) om het commissiedebat Basisregistratie Personen en Elektronische identificatie en authenticatie (eID) van 28 september 2022 uit te stellen i.v.m. te late aanlevering stukken(reactie vandaag om 1800)

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 19:45 - 21:45 uur

Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt & Industrie (formeel) d.d. 29 en 30 september 2022 (OMGEZET IN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG)

Commissiedebat
Geannuleerd