Commissievergaderingen

Dinsdag 26 juni 2018

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3e deelsessie 2018

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Ellemeet (GroenLinks) om brief van de minister van VWS voorafgaand aan het debat verpleeghuiszorg

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek Stichting Koningskinderen tot aanbieding petitie "Kom op voor kinderopvang"

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 14:30 uur

Besloten technische briefing inzake een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Petitieaanbieding m.b.t. uitstel zonevaststelling

Petitie
Petitie Statenpassage

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Actieplan Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne "Preventie beroepsziekten"

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Stop de overlast A29/A4 Helwijk en omgeving

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Groep van bioboeren biedt 4000 handtekeningen aan om startende biologische bedrijven mee te nemen in de knelgevallenregeling fosfaatrechten

Petitie
Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Geluidoverlast snelweg A4 (voorheen A29)

Petitie
Petitie Statenpassage

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Verbinding A8-A9 (GEANNULEERD)

Petitie
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

KNVB en NOC*NSF tot aanbieding petitie m.b.t. bewegingsvaardigheid kinderen

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Stichting Varkens in Nood biedt petitie aan met betrekking tot misstanden in de varkenshouderij

Petitie
Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Stichting Zorgeloos met diabetes naar school tot aanbieding petitie m.b.t. diabeteszorg op school

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Geef de binnenvaart toekomst en voorkom 74.000 extra trucks, files en CO2 uitstoot

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Geactualiseerd bestuursakkoord po en sectorakkoord vo

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Voorbereidingsgroep Brexit - voorbespreking rondetafelgesprek Brexit

Vergadering
J 111 (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Gesprek met voorzitter mobiliteitstafel mw. Nijhof over de stand van zaken van het Klimaatakkoord

Gesprek
Klompezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Van Raan (PvdD)om een reactie op het bericht dat de onderhandelingen tussen industrie en milieubeweging ivm Klimaatakkoord zijn vastgelopen

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:30 - 20:00 uur

Landbouw en Klimaat - verplaatst naar 17.30 uur

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Behandeling van de verantwoordingsstukken commissie Binnenlandse Zaken en de wijzigingen samenhangende met de Voorjaarsnota Hfdst. VII, B en C

Wetgevingsoverleg
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Geneesmiddelenbeleid (tweede termijn)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:30 - 17:00 uur

Voorbereidingsgroep GLB - voorbespreking rondetafelgesprek GLB

Vergadering
Oudkamer (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) over passend onderwijs

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

Gespecificeerde toestemming en de wet Cliëntenrechten

Werkbezoek
Geannuleerd Ministerie van VWS

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2017

Wetgevingsoverleg
Klompezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat - Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (TK 34957)

Technische briefing
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met de wijziging van de reikwijdte (TK 29502-159)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 17:00 - 22:00 uur

Veteranen

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 17:30 - 21:00 uur

Landbouw en Klimaat - wordt verplaatst naar 12 september om 14.00 uur

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 18:00 - 22:00 uur

Luchtvaart

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 19:30 - 22:00 uur

Voortzetting algemeen overleg Laaggeletterdheid

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal