Algemeen overleg

Luchtvaart

Algemeen overleg: "Luchtvaart"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 juni 2018, over Luchtvaart
Convocatie commissieactiviteit
Download 5e herziene convocatie algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 juni
Convocatie commissieactiviteit
Download 5e herziene convocatie algemeen overleg Luchtvaart d.d. 26 juni

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

15
Beantwoording vragen commissie over o.a. de rapportages van de onderzoekstrajecten die deel uitmaken van de feitenbasis voor besluitvorming over de toekomst van Schiphol (Kamerstuk 29665-290)

Te behandelen: