Technische briefing

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat - Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (TK 34957)

Technische briefing: "Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat - Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (TK 34957)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie technische briefing SodM/ambtenaren ministerie EZK - Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (TK 34957) - 26 juni 2018, 17.00 tot 18.30 uur

Deelnemers


Agendapunten

1
Technische briefing over de Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (TK 34957)
2
Staatstoezicht op de Mijnen
3
Ambtenaren ministerie Economische Zaken en Klimaat