Commissievergaderingen

Woensdag 23 september 2009

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Rondetafelgesprek wetsvoorstel Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Landbouw- en Visserijraad (LNV-raad 28 september geen doorgang)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (vindt geen doorgang)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Raad Concurrentievermogen

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Besloten technische briefing over skimming

Technische briefing
Statenlokaal (besloten)

Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Experiment Reclasseringsbudget (is verplaatst naar 24 september 2009)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 15:00 uur

Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen (verplaatst naar 4 november 2009)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering VROM

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Tijd vergadering 11:45 - 12:15 uur

Procedurevergadering Jeugd en Gezin

Procedurevergadering
Statenlokaal

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet op de architectentitel

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Gesprek met mensenrechtenverdediger en parlementslid van de deelstaat Rio de Janeiro uit Brazilie, dhr. Freixo

Bijzondere procedure
Aletta Jacobszaal (besloten)

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Bijeenkomst delegatie klimaatconferentie Kopenhagen

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Arbo-onderwerpen

Algemeen overleg
Statenlokaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Wtcg

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Algemene Rekenkamer - Lissabonstrategie voor duurzame economische groei en werkgelegenheid in Europa

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 13:30 - 15:30 uur

Biodiversiteit

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Creatieve industrie (verplaatst naar 1 oktober)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - n.n.b. uur

Antwoord op vraag van de commissie van Verkeer en Waterstaat over de verschillen die er bestaan bij tunnels als het gaat over te hoge voertuigen

Inbreng feitelijke vragen

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 14:30 - 16:30 uur

Benoeming en huisvestingsproblematiek burgemeesters

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 15:30 - 17:30 uur

AWACS

Algemeen overleg
Troelstrazaal

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 15:30 - 17:30 uur

Woonwagens en woonschepen

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Directeur Fonds voor Cultuurparticipatie, de heer Jan Jaap Knol

Gesprek
Statenlokaal

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Gesprek met VNG over Tweeluik religie en publiek domein

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Besloten technische briefing Belastingplan 2010 c.a.

Technische briefing
Ministerie van Financiën (besloten)

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 18:00 - 20:00 uur

Grondbeleid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal