Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

23 september 2009
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Verkeer en Waterstaat

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van de Wet luchtvaart ter uitvoering van EG-verordeningen inzake consumentenrechten in de burgerluchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Behandeling van de begrotingsstaten van Verkeer en Waterstaat (XII) en het Infrastructuurfonds (A) en het MIRT-projectenboek 2010

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Voorhang ontwerp wijzigingsbesluit van het Rijnvaartpolitiereglement 1995

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorhang ontwerp besluit wijziging diverse scheepvaartreglementen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorkeursbesluit Twente

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorhang ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en toezending ontwerpregeling voortzetting experiment verlengen nachtprocedures

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de invoering van een praktijkexamen voor de rijbewijscategorie AM

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Pilot drugs in het verkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Registratie van niet-verwerkte punten bij maatregel beginnende bestuurder en verbetering huidige werkwijze

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen van de commissie voor Verkeer en Waterstaat inzake rijontzeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  2e evaluatie reserveringssysteem CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Mededeling dat de derde evaluatie verzelfstandiging RDW in 2010 zal plaatsvinden

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek van de commissie voor Verkeer en Waterstaat om toezending van een brief van de Europese commissie omtrent natuurherstel en de verdieping van de Westerschelde

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen van de commissie van Verkeer en Waterstaat over de 13e voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen commissie VW over de VGR15 Zandmaas en Grensmaas

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Antwoorden op vragen de commissie voor Verkeer en Waterstaat inzake overgangsbepalingen ADN(R) binnenvaartvloot

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Standpunt A4 Delft-Schiedam

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  A4 Delft-Schiedam (context van dit besluit, in relatie tot het brede pakket van maatregelen op het gebied van mobiliteit in de regio)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verankering MobiliteitsAanpak in beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toezegging n.a.v. AO Luchtkwalitweit 2 juli 2009 over het experimenteren met het afvangen van fijnstof, bijvoorbeeld bij tunnelmonden, in het kader van duurzame infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Tijdelijke parkeerplaatsen tijdens sluiting grensemplacement Venlo

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Rapportage over programma Fileproof 2006-2008

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Antwoorden op een vraag van de cie VW over de brief van GS van Noord-Brabant inzake “Natuurbeschermingswet 1998 – Wegverbreding A2 knooppunt Leenderheide-Valkenswaard”.

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgangsrapportage adviescommissie Versnelling en Verbetering Besluitvorming Infrastructuur (VVBI)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgangsrapportage Minder Hinder Hoofdwegennet tweede kwartaal 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgang introductie Boordcomputer Taxi

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verlenging taxi-convenant voor G4

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Overwegen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Tarieven nationale vervoersbewijzen 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Rapportage “STS-passages 2008, analyse en resultaten over de periode 2004-2008”

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reistijdverbetering

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Beantwoording vragen commissies VW en Ru over het rapport ‘Sturen op prestaties’ van de Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voortgangsrapport 25 Hogesnelheidslijn Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek van de commissie voor Verkeer en Waterstaat om de schriftelijke vragen van Roemer en Van Velzen over uitzettingen met behulp van chartermaatschappijen te beantwoorden voor 4 september voor 12.00 uur.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Stand van zaken van de regionale Alderstafels in de regio’s Eindhoven en Lelystad.

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Bestuursovereenkomst Boerenlandvariant N201

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Rapport Toezicht Tellen van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Rijksinzet op het stimuleren van fietsgebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Uitgaven externe inhuur 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Stand van zaken advisering Raad van State inzake wet Kilometerprijs

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Werkprogramma Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in tweede kwartaal 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Fiche: Mededeling inzake partnerschap Europese Unie – Afrika op het gebied van vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Fiche: Mededeling inzake duurzame toekomst vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Fietsen in Nederland…een tandje erbij.Voorstellen voor actief fietsbeleid in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Economische visie op de langetermijnontwikkeling van de Mainport Rotterdam: op weg naar een Mainport Netwerk Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Werkbezoek aan Utrecht over de pakketstudies ring Utrecht / Hoevelaken d.d. 25 september 2009

 50. 50

  Stafnotitie hoorzitting evaluatie spoorwetgeving d.d. 8 oktober 2009

 51. 51

  Verzoek om Antw vr Jansen en Van Leeuwen over het bouwplan op de veendijk in Leidschenveen toe te voegen aan de agenda van het AO Water d.d. 15 oktober 2009

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Algemeen overleg Piraterij d.d. 15 oktober 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Werkbezoek NS d.d. 2 oktober 2009

 54. 54

  Algemeen overleg Spoor d.d. 24 september 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Antw vr Aptroot en Van Miltenburg over de A2 en de Maasbrug bij Zaltbommel

  Te behandelen:

  Loading data