Commissievergaderingen

Donderdag 23 april 2015

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa, 2e deelsessie

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Joint Visit Washington D.C. Boston

Werkbezoek
Washington D.C. Boston (besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Mestbeleid - algemeen overleg is tot nader order uitgesteld

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van de leden Dikkers (PvdA) en De Liefde (VVD) om het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 28 april a.s. ter voorbereiding op de Raad van 11 en 12 mei a.s. om te zetten in...

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Eurogroep/Ecofin Raad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Begeleidingscommissie onderzoek Effecten van technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

Onderzoeksopzet Cees H

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 13:00 uur

Splitsing van de Raad van State en samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:00 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 13:30 uur

Agenda Lokale democratie, Doe-democratie

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel Lid Albert de Vries om AO RRAAM d.d. 30 april 2015 om te zetten in een SO

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2021

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek petitieaanbieding door JOB: aanbieden rapport rekenen in mbo op dinsdag 28 april a.s. om 13.45 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:30 - 14:00 uur

Lunchbijeenkomst met een delegatie van het Noorse Parlement

Gesprek
Schrijfkamer (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 12:45 uur

Verkiezing ondervoorzitter

Constituerende vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Procedurevergadering : Afwijkend tijdstip!

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Rondetafelgesprek over de gevolgen van afvalwaterinjectie bij olie- en gaswinning

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Energie en SDE+

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Afzien van ratificatie van het Biogeneeskundeverdrag - 34000-XVI-106

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Raming der voor de Tweede Kamer in 2016 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (TK34183)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot intrekking van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (33939)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer "De Staat als aandeelhouder; Over het beheer van staatsdeelnemingen

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Boko Haram

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Europese buitengrenzen (geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

Venezuela uitgesteld tot ntb datum

Algemeen overleg
(verplaatst)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Periodiek overleg met het college van de Algemene Rekenkamer

Gesprek
Algemene Rekenkamer, Lange Voorhout 8 (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Inventarisatie vragen n.a.v. Regeling van Werkzaamheden heden: Thuiszitters als gevolg van passend onderwijs

E-mailprocedure
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Voordewind om rondetafelgesprek over bed, bad en brood

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Beleidsdoorlichtingen 2015

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:15 - 18:15 uur

NPV Toetsingsconferentie 2015

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Kennismakingsgesprek Nationale ombudsman

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

Onderwijs Caribisch Nederland

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Gesprek met een parlementaire delegatie van de commissie agriculture livestock and water uit Tanzania

Gesprek
Thorbeckezaal