Commissievergaderingen

Maandag 21 februari 2022

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO PA - Joint Committee meetings (DSC, ESC, PC)

Werkbezoek
Brussels, Belgium (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Bewegingsarmoede

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek om het commissiedebat over Mensenhandel en Prostitutie op donderdag 24 februari 2022 te verplaatsen

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Van der Plas (BBB) om het CD Zoönosen en dierziekten te verplaatsen

E-mailprocedure
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 12:30 - 17:30 uur

Vergadering parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Discriminatie, racisme en mensenrechten

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Werkbezoek commissie Binnenlandse Zaken aan de AIVD (verplaatst naar 11 april 2022)

Werkbezoek
AIVD (verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapporten PwC over Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Initiatiefnota van het lid Van den Berg over 'Cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak' (Kamerstuk 35581) (verplaatst naar maandag 28 maart 2022,14.00 uur)

Notaoverleg
(verplaatst)