Inbreng feitelijke vragen : Discriminatie, racisme en mensenrechten

De vergadering is geweest

21 februari 2022
13:00 uur

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op toetsingskader etnisch profileren in relatie tot introductiedossier FIN

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Versterking naleving en handhaving discriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Juridisch toetsingskader etnisch profileren

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Interne meldpunten discriminatie en racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Fiche: Mededeling EU strategie aanpak antisemitisme

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Start Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het rapport Veilig jezelf zijn in het openbaar van het College voor de Rechten van de Mens

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang Nationaal Actieplan Mensenrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken implementatie van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wenselijkheid van een verbod op gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Wiersma c.s. en de motie van het lid Van der Molen c.s. naar aanleiding van het debat over de implementatie van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

  Te behandelen:

  Loading data