Commissievergaderingen

Vrijdag 6 december 2019

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Culture, Science, Education and Media

Werkbezoek
Parijs (besloten)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Benelux Parlement - Plenair

Werkbezoek
Luxemburg (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Reactie op de motie van het lid Wiersma c.s. over bevorderen van het behalen van een startkwalificatie voor iedere jongere

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 15:00 uur

Jaarlijkse “7 December” herdenking op vrijdag 6 december 2019 Oranjekazerne te Schaarsbergen

Werkbezoek
Schaarsbergen

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verlenging Subsidieregeling instandhouding monumenten en Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)