Commissievergaderingen

Dinsdag 6 september 2022

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 18:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Meeting of the Committee on Legal Affairs and Human Rights

Werkbezoek
Bern and Neuchatel, Switzerland (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Nader verslag schriftelijk overleg over de voorhang wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Extra procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Seniorencoalitie - 'Pas de pensioenwet aan'

Petitie
Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Gemeente Bergen (namens 70 gemeenten) en separaat het NEFOM betreffende geluidoverlast motorvoertuigen in Nederland

Petitie
Petitie Statenpassage

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Petitieaanbieding van Natuur & Milieu m.b.t. klimaatneutraal flexibel elektrisch vermogen

Petitie
Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel Van het lid Van Esch (PvdD) voor een technische briefing over versterking VTH-stelsel op donderdag 8 september a.s.

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verlenging Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Technische briefing door ambtenaren van het ministerie van BZK over Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23...

Technische briefing
Klompézaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Defensienota 2022 – sterker Nederland, veiliger Europa

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 16:30 - 17:15 uur

Lara Wolters, rapporteur Europees Parlement EU-voorstel IMVO

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 17:15 - 18:45 uur

Opstellers factsheets Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 17:30 - 19:00 uur

Digitale weerbaarheid

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 19:00 - 21:00 uur

AVVN

Commissiedebat
Thorbeckezaal