Commissievergaderingen

Vrijdag 6 juli 2018

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Benelux Parlement - Commissiedag

Vergadering
Brussel (besloten)

Financiƫn

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Conceptbrief vragen erf- en schenkbelasting

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgang Klimaatakkoord

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Gewijzigde opzet rondetafelgesprek Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen

E-mailprocedure
(besloten)