Commissievergaderingen

Dinsdag 4 oktober 2022

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 11:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Drietal voorstellen van het lid Van Campen (VVD) commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen

E-mailprocedure
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal (besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 13:15 - 14:15 uur

Besloten Bijeenkomst Auditcomité (rapporteurs begrotingen en jaarverslagen in vaste commissies)

Vergadering
Klompézaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Sam Mebius namens Diabetes Onderzoek Nederland - keuzevrijheid voor insuline

Petitie
Petitie Statenpassage

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Aanbieding petitie inzake voorgenomen asielaanmeldcentrum Bant (zal geen doorgang vinden)

Petitie
Geannuleerd

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 15:30 uur

Rondleiding Public Affaires Gasunie

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Voorbereidingsgroep werkbezoek Brussel (via Teams)

Vergadering
(besloten)

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Aanbieding van het burgerinitiatief 'Opschalen in de zorg'

Petitie
Petitie Statenpassage

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen houdende splitsing van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren (TK36052) (vragen gericht aan de initiatiefnemer)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 16:00 uur

NAVO Defensie Ministeriële d.d. 13-14 oktober 2022

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Delegatievergadering (hybride)

Delegatievergadering
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Gesprek met COO Schiphol mw. Buis en FNV Schiphol dhr. Van Doesburg

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Het jonge kind

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Europese Verordening ter voorkoming en bestrijding van seksueel kindermisbruik

Technische briefing
Klompézaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Capaciteitsorgaan over de totstandkoming van de ramingen voor het opleiden van zorgmedewerkers

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 21:15 uur

Luchtvaart - verplaatst naar 6 oktober 2022

Commissiedebat
(verplaatst)

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Vergadering commissie voor de Werkwijze

Procedurevergadering
(verplaatst)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Rijksbreed Cloudbeleid (tot nader order uitgesteld)

Technische briefing
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek tot verplaatsing commissiedebat Onderwijshuisvesting d.d. 6 okt a.s. in verband met afwezigheid minister De Jonge

E-mailprocedure
(besloten)