Commissievergaderingen

Donderdag 3 november 2016

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Ad Hoc Committee for the observation of the parliamentary elections in Bulgaria (EOM)

Werkbezoek
Bulgarije (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:30 - 11:00 uur

UWV - Informatieplan UWV

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompézaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Eurogroep/Ecofin Raad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 10:00 uur

E-mailprocedure: verzoek om aanvullende feitelijke vragen Omgevingswet (33118-31)

E-mailprocedure
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Schietsport in Nederland

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek van het lid Leenders (PvdA) om het algemeen overleg Mestbeleid dat op 10 november a.s. van 14.00 tot 17.00 uur gepland staat tot nader order uit te stellen

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 11:30 uur

Briefing door de Algemene Rekenkamer over transparantie en verantwoording NAVO-uitgaven

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

Arbeidsmarktdiscriminatie (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 11:30 - 13:30 uur

Begroting Ministerie van Defensie 2017 met Algemene Rekenkamer

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Zestiende voortgangsrapportage project Verwerving F-35

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Bespreking van de conceptverslagen door de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerintitiatieven

Procedurevergadering
Geannuleerd (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Vastgoed care (omgezet in schriftelijk overleg op 10 november)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 15:00 uur

EU Global Strategy

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Telecommunicatiewet en het Wetboek van Strafvordering in verband met de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare telecommunicatiediensten en openbare telecommunicatienetwerken (aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens) (34537)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 16:45 uur

Rondetafelgesprek Toekomst religieus erfgoed

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhangbrief Holland Casino NV

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Tbs

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit bekendmaking niet-financiële informatie (34383-7)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit houdende aanpassing van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria in verband met de invoering van bijzondere procedurele bepalingen in het Vreemdelingenbesluit 2000 (31753-128)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Openbaar gesprek met de directeur van de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer (exclusief evaluatie Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapportagebrief Internationale Misdrijven 2015 (34300-VI-89)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Delegatie OESO/DAC Peer Review Nederlands Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Verzoek tot uitstel AO IVD-aangelegenheden

E-mailprocedure
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstel van wet van het lid Van Laar Wet zorgplicht kinderarbeid verplaatst naar 8 november

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Florence Bateson inzake onderzoek naar vrouwen en door vrouwen geleide organisaties in Rojava (noord Syrië).

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal

Defensie

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Vuijk om brief toe te voegen aan WGO Materieel

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 19:00 - 21:00 uur

Vastgoed Defensie

Algemeen overleg
Thorbeckezaal