Commissievergaderingen

Donderdag 3 september 2009

Justitie

Tijd vergadering 09:45 - 10:00 uur

Aanbieding petitie over de herziening van de gerechtelijke kaart

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage

Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Herziening van de gerechtelijke kaart

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:30 uur

Luchtvaartnota (tot nader order uitgesteld)

Rondetafelgesprek
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

'Vertrouwen in de school' en Schoolverzuim

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

RAZEB (Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen)(Gymnich)

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Verzamel-algemeen overleg corporate governance

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Dotterinterventies, ICD's en concentratie kinderhartchirurgie (verplaatst naar 9 september 2009)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering BZK

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Dreeskamer (besloten)

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 12:00 - n.n.b. uur

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het bedrag genoemd in artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag

Inbreng feitelijke vragen

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Verplaatst naar 16.00 uur: Procedurevergadering

Procedurevergadering
Geannuleerd

Europese Zaken

Tijd vergadering 12:15 - 14:00 uur

Werklunch met de Roemeense minister van Buitenlandse Zaken, de heer Diaconescu

Gesprek
Stadhouderskamer (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 12:15 - 14:00 uur

Werklunch met de Roemeense minister van Buitenlandse Zaken

Gesprek
Geannuleerd Stadhouderskamer (besloten)

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Statenlokaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 14:00 uur

Verplaatst naar 16.00 uur: Procedurevergadering

Procedurevergadering
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

verplaatst naar 12.00 uur: Procedurevergadering

Procedurevergadering
Geannuleerd

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 13:30 - 16:00 uur

Sharia-rechtspraak

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

WMO (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - n.n.b. uur

Regels met betrekking tot de financiële functie van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, hun bevoegheid tot het heffen van belastingen en hun financiële verhouding met het Rijk (Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Goedkeuring van de op 30 juni 2008 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) uit de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen aan...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - n.n.b. uur

Invoering van de regelgeving met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen - 31977

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Inbreng verslag Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten 31996

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - n.n.b. uur

Wijziging van de Kieswet in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Evaluatie KMAR

Algemeen overleg
Statenlokaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Initiatiefnota Grensoverschrijdend regionaal personentreinverkeer (vervolg AO 11 september 2008)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Grondbeleid (verplaatst naar 23 september 2009)

Algemeen overleg
Geannuleerd

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Regeling voor aanpassing van bedragen in de Wet op het kindgebonden budget en niet-indexering van kinderbijslagbedragen en bedragen kindgebonden budget in de jaren 2010 en 2011 - 31999

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Rapportage Europese Commissie inzake voortgang Roemenië en Bulgarije

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Inbreng schriftelijk overleg Bekostiging ziekenhuisverplaatste zorg met ingang van 2010 - 29248-96

Inbreng schriftelijk overleg

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - n.n.b. uur

Regels met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - n.n.b. uur

Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Positie openbaar onderwijs in de sector PO (verplaatst naar 2-9-2009)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 15:30 - 17:30 uur

Net op Zee en diverse mijnbouwactiviteiten (verlenging met één uur; vindt plaats van 15.30 - 18.30 uur)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 15:30 - 18:30 uur

Net op Zee en diverse mijnbouwactiviteiten

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

BIBOB (is verplaatst naar 6 oktober)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Kadaster

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Geannuleerd

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Taxi (is verplaatst naar 9/9)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 18:45 - 19:00 uur

Extra procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal (besloten)