Procedurevergadering : Procedurevergadering WWI

De vergadering is geweest

3 september 2009
12:30 - 13:30 uur
Locatie: Statenlokaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W. van Gent (GroenLinks)
 • J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA)
 • C.A. Vietsch (CDA)
 • P.F.C. (Paulus) Jansen (SP)
 • S. Karabulut (SP)
 • P. de Krom (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging m.b.t. werkbezoek Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)

 3. 3

  Voorbereiding op de behandeling begroting 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het plegen van onderhoud door verenigingen van eigenaars

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (initiatiefrecht huurders)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Overzicht nevenactiviteiten van woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afschrift van de brief aan G31 betreffende uitwerking decentralisatie stedenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Openstaande punten naar aanleiding van AO 1 juli 2009 inzake Rochdale, SGBB en Woonbron

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de brief van de commissie voor WWI inzake de motie van het lid Kant inzake het stimuleren van ouderen om te verhuizen naar aangepaste woonvormen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beanwtwoording vragen commissie VROM over het Besluit verantwoording stedelijke vernieuwing ISV-2

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport VROM-Inspectie brandveiligheid politiecellen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Jaarverslag Huurcommissie 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording vragen commissie WWI over het evaluerend onderzoek naar de wetten Victoria en Victor

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Particuliere woningvoorraad en VvE-problematiek: inlossen van toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Openbaarmaking – na anonimisering – van de brief van de minister voor WWI van 6 mei 2009 over verschil in wettelijke termijnen van aangifte erfenis en afrekening service-kosten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanbieding advies Rijksbouwmeester over scholenbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken toezeggingen AO Onrechtmatige bewoning en huisjesmelkerij van 4 september 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Brief t.b.v. het instellen van de baten-lastendienst Huurcommissie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op vragen en toezeggingen tijdens het AO energiebesparing gebouwde omgeving op 3 juni 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Brief inzake de kostengrens Nationale Hypotheekgarantie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitwerking van de tweede en derde tranche van het stimuleringsbudget woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Discriminatie van MBO-ers bij woningtoewijzing

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitstel toezending analyse van kwetsbare huishoudens als gevolg van de economische crisis

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aanpassing van het woningwaarderingsstelsel (WWS)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Rondetafelgesprek innovatie in de bouw.

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Toezeggingen AO 3 juni 2009 inzake het bewonersbudget in Venlo en informatie over controlemogelijkheden finaciële middelen wijkenaanpak 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Actualisatie Leefbaarometer (meting 2008)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek van de Commissie voor Wonen, Wijken en Integratie op het rapport ‘Polen in Nederland’ van Forum

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitvoering van de motie over ETV

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Maatregelen Inburgering. Overzicht van de stand van zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Afschrift van de brief aan de 43 gemeenten over seksegescheiden inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Onderzoek naar het opheffen van de inkoopverplichting op het gebied van inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Brief over moties en toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg over de Aanpak van Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren van 15 en 22 april 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Eindrapportage evaluatie LOM- en FORUM projecten uit de nota "Weerbaarheid en Integratiebeleid" (2005)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Oplevering verkennend onderzoek naar de kwaliteit van islamitisch godsdienstonderwijs op weekendscholen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek om uitstel inzake de toezegging over de Turkse dienstplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Evaluatie Wet inburgering in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voortgang beleidsbrief over de aanpak van racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Gescheiden inburgeringsvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Aanbiedingsbrief Onderzoeksrapport "Gezichtssluiers Draagsters en Debatten"

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Antwoord op vraag van de commissie voor Wonen, Wijken en Integratie over het artikel "Criminele Antillianen teisteren Zoetermeer"

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Onderzoek naar Gullen internaten

  Te behandelen:

  Loading data