Commissievergaderingen

Vrijdag 3 juni 2016

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Space solutions Conference

Werkbezoek
Den Haag

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 08:00 - 20:00 uur

Werkbezoek van de rapporteurs REFIT Vogel- en Habitatrichtlijn aan het Verenigd Koninkrijk

Werkbezoek
Verenigd Koninkrijk

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 08:00 - 16:00 uur

Plenaire vergadering IPKO en Persconferentie

Vergadering
Thorbeckezaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek om uitstel AO Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Werkbezoek bierbrouwerij Alfa in Schinnen (Limburg)

Werkbezoek
Schinnen

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

E-mailprocedure: uitstel AO Bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij

E-mailprocedure
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 16:00 - 23:00 uur

Gereserveerd voor afbouw IPKO

Vergadering
Thorbeckezaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Richtsnoeren voor een etiketteringsbeleid voor de herkomst van producten

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)