E-mailprocedure : E-mailprocedure: uitstel AO Bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij

De vergadering is geweest

3 juni 2016
14:00 uur
Commissie: Defensie
Besluit: Het algemeen overleg uitstellen en zo spoedig mogelijk, met als inzet nog voor het zomerreces, het algemeen overleg opnieuw inplannen.
De inzet is om, net als bij het nu geplande overleg, minimaal tot een aanwezigheid van de ministers van V&J, Defensie en I&M te komen en indien mogelijk de minister van BuZa.

Bijlage